Aan de slag met een levensfasebewust personeelsbeleid

Active ageing is in de huidige economische en demografische ontwikkeling een hot item. De noodzaak om ervaren medewerkers langer met goesting en voldoening aan de slag te houden dringt zich op. Het beleid kan hier best op voorbereid zijn en hierop anticiperen. Hieronder vindt u 5 stappen die kunnen helpen een levensfasebewust personeelsbeleid te implementeren.

Stap 1: Screening en analyse personeel

Het in kaart brengen van de leeftijdsopbouw en het moment van mogelijke uitstroom helpt om meer inzicht te krijgen in de samenstelling van het personeel. Screen dus de huidige situatie, maar maak ook een inschatting van de toekomst!

Stap 2: Analyseer de organisatie- en personeelsnoden

Eenmaal u een overzicht heeft van de generatieverdeling, worden de knelpunten en noden ook sneller zichtbaar. Waar liggen de mogelijke knelpunten? Welke noden en behoeften heeft uw organisatie en personeel? Nu en in de toekomst?

Stap 3: Bepaal beleid en strategie

Link deze noden en behoeften aan uw strategie. Bepaal de strategie binnen het HRM- en opleidingsbeleid op vlak van generatiemanagement en detailleer per doelgroep. Op die manier kan u o.a. een werkgelegenheidsplan 45+ opstellen dat matcht met uw strategie enerzijds en met de noden van uw personeel en organisatie anderzijds.

Stap 4: Actieplan

Bepaal op basis van de voorgaande stappen een plan van aanpak. Informeer en creëer draagvlak. Garanteer monitoring, intervisie en evaluatie. Ga op zoek naar manieren om ervaren medewerkers zinvol te benaderen om hun kennis en ervaring optimaal en duurzaam in te zetten. Dit kan aan de hand van workshops, opleidingen, infosessies, coaching en gesprekken,…

Stap 5: Evaluatie resultaten

Heeft het actieplan iets opgebracht of passen we best iets aan? Het implementeren van een leeftijdsfasebewust beleid is geen eenmalig gebeuren. Het is belangrijk uw actieplan te evalueren en zonodig aan te passen aan uw strategie en behoeften.

De ervaren medewerkers inzetten met hun talenten, competenties en sterktes kan enkel resulteren in een win-winsituatie. De kennisborging, een gepaste uitstroom en een goed geplande uitstroom zijn te kaderen in een goed levensfasebewust personeelsbeleid.

Hoe ziet uw leeftijdsfasebewust personeelsbeleid eruit? De Opleidingscoach ondersteunt u bij de optimalisatie van uw beleid en kan daarnaast specifieke modules aanreiken die kunnen opgenomen worden in het actieplan.

Meer info? Aarzel niet om ons te contacteren via info@opleidingscoach.be of via de website.

Advertenties

De werknemer is bewust van het belang van inzetbaarheid, de werkgever ook?

Uit onderzoek blijkt dat de werkgever nog meer opportuniteiten zou kunnen benutten als het aankomt op het verlengen of verhogen van de duurzame inzetbaarheid van zijn werknemers. Daarnaast blijkt de werknemer zich uitermate bewust van het belang van inzetbaarheid.

Maar liefst 69,2 procent van alle respondenten gaf aan dat ze aan zelfstudie doen om hun expertise en inzetbaarheid te verhogen. Daarnaast vermoedt twee derde dat ze de komende jaren inzetbaar zullen blijven voor meerdere taken en geen problemen zullen ondervinden in het bij blijven met nieuwe ontwikkelingen op de werkvloer.

De werknemer lijkt dus de nodige inspanningen te doen voor de eigen inzetbaarheid. Maar wat met de werkgever? 29 procent van de respondenten vindt dat hun werkgever het nodige doet voor het verhogen van de inzetbaarheid. Met andere woorden vindt 71 procent van de respondenten dat werkgevers nog te weinig opportuniteiten zien en nog meer zouden kunnen doen aan de inzetbaarheid van de werknemers. Opvallend hierbij is dat van de 50 plussers 80 procent dit vindt. Zo heeft een derde van de werknemers nog nooit een gesprek gehad om de eigen loopbaanmogelijkheden te bespreken en lijkt inzetbaarheid voor oudere werknemers niet echt een prioriteit te zijn.

Het is een feit: in deze maatschappij valt inzetbaarheid meer en meer onder de verantwoordelijkheid van de werknemer. Er heerst met andere woorden de verwachting dat werknemers hun eigen loopbaan in handen nemen en hierbij de nodige inspanningen leveren om de eigen inzetbaarheid te verhogen en te verlengen. Maar uit het onderzoek blijkt ook dat werknemers de wens ervaren om van de werkgever meer ondersteuning, kansen en mogelijkheden te krijgen om te werken aan inzetbaarheid. Organisaties moeten hun werknemers meer stimuleren en helpen hun eigen talenten in kaart te brengen, luidt het. Op die manier kan de werkgever zijn menselijk kapitaal optimaal inzetten en alle mogelijke talenten benutten. Dit komt bovendien de motivatie en tevredenheid van de werknemers ten goede. Kortom, samen kunnen we werken aan de inzetbaarheid.

De Opleidingscoach introduceert daarom Agetivity, specifiek gericht op de ervaren werknemer en/of zijn leidinggevende. Agetivity omvat een reeks opleidingen, infosessies, workshops en coaching die ertoe bijdragen om werknemers actief en langer aan de slag te houden. De eigen positie van de werknemer wordt geschetst, talenten worden in kaart gebracht, tips om het welzijn te optimaliseren worden besproken,….Dit alles met als doel medewerkers langer, met goesting en duurzaam inzetbaar aan het werk te houden. Agetivity past mooi binnen hetwerkgelegenheidsplan 45+ en is de ideale manier om de wettelijke verplichting met de noden van uw organisatie te verzoenen.

Wilt u als werkgever iets doen aan de noden van uw werknemers en organisatie? Bent u op zoek naar wat de ervaren werknemer gemotiveerd en betrokken houdt? Graag bekijken wij met u de huidige situatie binnen uw organisatie en welke mogelijkheden er zijn.

Meer info? Aarzel niet om ons te contacteren via info@opleidingscoach.be of via de website

AGETIVITY – Ervaren en Actief aan het werk

  • Zijn er 45+’ers in uw organisatie aan de slag?
  • Wilt u uw ervaren medewerkers beter motiveren en oriënteren?
  • Wil u een werkgelegenheidsplan dat een verrijking vormt voor uw ervaren medewerkers en organisatie?
De Opleidingscoach wil met Agetivity een totaalpakket aanbieden, maar niets is onmogelijk! In elke fase afzonderlijk kunnen wij een adviserende rol bieden. Meer info? Aarzel niet om ons vrijblijvend te contacteren via info@opleidingscoach.be of via de website.