Wie zijn de talentencoaches binnen uw organisatie?

Talenten. Ieder van ons heeft er wel enkele. De ene is sterk in analyses, terwijl de andere uitblinkt in het coachen van mensen. Talenten zijn vaardigheden of competenties die anderen erg aan ons waarderen, maar die we zelf eerder vanzelfsprekend vinden. Sterker nog, talenten geven ons energie en maken ons blij!

Jammer genoeg gaat er ook erg veel talent verloren binnen organisaties. Denk maar aan medewerkers die vastgeroest zitten in hun functie, geen energie meer halen uit hun taken of uitvallen met burn-out. Het gevolg op organisatieniveau is niet te onderschatten.

Ilse

Daarom is het belangrijk om talenten te laten werken! Elke organisatie heeft baat bij talentencoaches die medewerkers ondersteunen in de zoektocht en het beter benutten van hun talent.  Onderzoeksresultaten zijn overtuigend: meer tevredenheid en productiviteit, maar ook minder verloop en burn-out.

Inzetten op talenten is kiezen voor een succesvolle burn-out preventie en gedrevenheid bij medewerkers.Daarom is het belangrijk om één of meerdere Talentencoaches aan te duiden binnen jouw organisatie,die op een gepaste manier talenteninterviews kunnen afnemen”

In samenwerking met talentencoach Ilse Gauthier organiseert De Opleidingscoach twee talentenworkshops. We zoomen dieper in op wat talenten zijn en hoe je deze beter kan ontdekken via talenteninterviews. Wenst u als leidinggevende, HR verantwoordelijke of coach aan de slag te gaan als talentencoach? Maar weet je niet goed hoe ermee te starten? Dan zijn onze workshops iets voor u!

  • Laat je talenten werken – 24/10 (meer info en inschrijven: klik hier)
  • Talenteninterviews afnemen – 07/11 (meer info en inschrijven: klik hier)

De Opleidingscoach interviewde ook Ilse Gauthier over haar rol als talentencoach. Bekijk via deze link het volledige interview.

Advertenties

Burn-out: hoe gaat u ermee om?

Burn-out

In België ervaart 64% van de werknemers stress op het werk. Dat is een stijging met 18,5% in vergelijking met 2010. Bijna alle werknemers die aangeven stress te ervaren, achten die schadelijk voor hun gezondheid. Volgens een onderzoek van HR-dienstverlener Securex kunnen we spreken van “overmatige” stress. Bij 27% van alle werknemers leidt dit tot meerdere spanningsklachten en bijna één op de 10 werknemers (9,2%) kampt met een reële burn-out.

Ruim 95% van de werkgevers erkent dat ze een belangrijke verantwoordelijkheid draagt in de problematiek. Volgens hen ligt minstens de helft van de oorzaken van burn-out in de eigen organisatie. Die erkenning is positief, want aandacht voor burn-out loont, aldus onderzoek van HR-dienstverlener Securex. Burn-outbewuste organisaties slagen erin het aantal gevallen te verminderen.

Zowel werkgevers als werknemers kunnen rond deze problematiek terecht bij De Opleidingscoach.

Wenst u als organisatie ondersteuning rond de visie, opstart, en / of implementatie van een burn-out beleid?
De Opleidingscoach kan organisaties helpen inzicht te verwerven in de ingewikkelde processen en systeemdynamieken die ertoe leiden dat steeds meer mensen het moeilijk krijgen. We willen hen ook handvaten en kapstokken aanreiken om hierin met de nodige wijsheid verantwoordelijkheid te nemen.

Of wenst u als medewerker meer inzicht te krijgen rond het fenomeen ‘burn-out’.
De Opleidingscoach organiseert zowel op maat als in ons open aanbod vormingen rond ‘Omgaan met burn-out’.
Deze opleiding is niet alleen bedoeld voor mensen die effectief kampen met een burn-out. De opleiding richt zich naar iedereen die het wel eens moeilijk heeft in zijn job. Die worstelt met de druk die steeds hoger wordt in organisaties. Die het gevoel heeft om soms de controle te verliezen, die energie voelt dalen en twijfelt aan zijn eigen competentie.
Tijdens deze opleiding benadrukken we dat een burn-out geen individueel, maar een relationeel vraagstuk is. Dat het gaat om een dynamiek waarin mensen zich steeds minder gezien voelen in hun talent. Dat ze gaan vechten voor erkenning en waardering die er in veel gevallen niet komt. En daardoor steeds meer last krijgen van energieverlies, gaan twijfelen aan hun eigen kunnen en niet de kracht en de zelfsturing kunnen opbrengen om er iets aan te doen.

Indien u deze problematiek herkent, kan u indien gewenst ook voor individuele coachingsessies terecht bij De Opleidingscoach. Tijdens deze coaching wordt er individueel dieper ingegaan op de specifieke problematiek en worden individuen geholpen om de dynamiek te herkennen waarin ze terecht zijn gekomen. Om weer de weg te vinden naar eigen talent, naar zelfsturing en arbeidsvreugde.

Voor meer info neem contact op via het contactformulier of lees meer informatie over onze opleiding ‘omgaan met burn-out’.