Burn-out: hoe gaat u ermee om?

Burn-out

In België ervaart 64% van de werknemers stress op het werk. Dat is een stijging met 18,5% in vergelijking met 2010. Bijna alle werknemers die aangeven stress te ervaren, achten die schadelijk voor hun gezondheid. Volgens een onderzoek van HR-dienstverlener Securex kunnen we spreken van “overmatige” stress. Bij 27% van alle werknemers leidt dit tot meerdere spanningsklachten en bijna één op de 10 werknemers (9,2%) kampt met een reële burn-out.

Ruim 95% van de werkgevers erkent dat ze een belangrijke verantwoordelijkheid draagt in de problematiek. Volgens hen ligt minstens de helft van de oorzaken van burn-out in de eigen organisatie. Die erkenning is positief, want aandacht voor burn-out loont, aldus onderzoek van HR-dienstverlener Securex. Burn-outbewuste organisaties slagen erin het aantal gevallen te verminderen.

Zowel werkgevers als werknemers kunnen rond deze problematiek terecht bij De Opleidingscoach.

Wenst u als organisatie ondersteuning rond de visie, opstart, en / of implementatie van een burn-out beleid?
De Opleidingscoach kan organisaties helpen inzicht te verwerven in de ingewikkelde processen en systeemdynamieken die ertoe leiden dat steeds meer mensen het moeilijk krijgen. We willen hen ook handvaten en kapstokken aanreiken om hierin met de nodige wijsheid verantwoordelijkheid te nemen.

Of wenst u als medewerker meer inzicht te krijgen rond het fenomeen ‘burn-out’.
De Opleidingscoach organiseert zowel op maat als in ons open aanbod vormingen rond ‘Omgaan met burn-out’.
Deze opleiding is niet alleen bedoeld voor mensen die effectief kampen met een burn-out. De opleiding richt zich naar iedereen die het wel eens moeilijk heeft in zijn job. Die worstelt met de druk die steeds hoger wordt in organisaties. Die het gevoel heeft om soms de controle te verliezen, die energie voelt dalen en twijfelt aan zijn eigen competentie.
Tijdens deze opleiding benadrukken we dat een burn-out geen individueel, maar een relationeel vraagstuk is. Dat het gaat om een dynamiek waarin mensen zich steeds minder gezien voelen in hun talent. Dat ze gaan vechten voor erkenning en waardering die er in veel gevallen niet komt. En daardoor steeds meer last krijgen van energieverlies, gaan twijfelen aan hun eigen kunnen en niet de kracht en de zelfsturing kunnen opbrengen om er iets aan te doen.

Indien u deze problematiek herkent, kan u indien gewenst ook voor individuele coachingsessies terecht bij De Opleidingscoach. Tijdens deze coaching wordt er individueel dieper ingegaan op de specifieke problematiek en worden individuen geholpen om de dynamiek te herkennen waarin ze terecht zijn gekomen. Om weer de weg te vinden naar eigen talent, naar zelfsturing en arbeidsvreugde.

Voor meer info neem contact op via het contactformulier of lees meer informatie over onze opleiding ‘omgaan met burn-out’.

Advertenties