Uw KMO in beweging door strategisch in te zetten op een opleidingsplan

Als KMO inzetten op opleiding en de ontwikkeling van uw werknemers is niet alleen cruciaal om als bedrijf wendbaar te blijven in deze turbulente tijden maar ook om te verzekeren dat het vertrek van werknemers uit de organisatie niet het vertrek van relevante kennis betekent. Uit onderzoek blijkt bovendien dat nieuwe medewerkers steeds meer kiezen voor een bedrijf dat inzet op hun persoonlijke groei en ontwikkeling.

Het belang van een strategisch opleidingsplan voor uw KMO

We komen bij veel bedrijven over de vloer waar opleidingen zich vaak beperken tot wettelijke thema’s en/of veiligheidsopleidingen. In orde zijn met deze opleidingsvereisten is uiteraard prioriteit om uw activiteiten te kunnen en te mogen uitoefenen! Het opleiden van mensen bestaat echter uit meer dan enkel het aanbieden van verplichte opleidingen.

Als groeiende KMO sta je ook voor uitdagingen zoals cultuurverandering, een andere snelheid van werken, zich kunnen aanpassen aan vragen uit de markt, de toenemende noodzaak van innovatie,… Hoe ga je hier vandaag mee om? Krijg je medewerkers voldoende mee in je verhaal?

Als je als organisatie wendbaar wil blijven, als je wil innoveren, moet je inzetten op het potentieel en de talenten van je medewerkers. En dat kan door hen te stimuleren om te leren, door hen nieuwe vaardigheden te laten leren en door ervoor te zorgen dat ze bijblijven. Door opleidingen te geven en medewerkers te laten leren van en met elkaar, kan u organisatiegroei stimuleren.

Cheerful business coach explaining strategy

Optimaal en kostenbewust opleiden

Opleidingen organiseren is zeker niet goedkoop. En voor de wettelijke thema’s kan je hier niet onderuit. Maar opleiden is meer dan enkel een externe leverancier inschakelen en iedereen een of meerdere dagen van de werkplek halen.

Opleiden en leren kan en moet vooral ook op de werkplek gebeuren, tijdens de werkuren en tussen collega’s onderling. Denk hierbij aan werkvormen zoals intervisie, mentorship, coaching,.. dat zijn opleidings- en leervormen die vaak weinig worden ingezet, maar een groot rendement kunnen hebben.

In het kader van digitalisering zien we dat heel wat organisaties de medewerkers met de meeste affiniteit met digitale tools inzetten om hun kennis en enthousiasme over deze tools te delen met de rest van de organisatie. Als je een goed opgezet traject opzet, kan je met weinig budget en middelen in geen tijd je niveau van digital readiness verhogen!

De sleutel tot succes?

Inzetten op leren en opleiden heeft enkel zin als je als organisatie een duidelijk doel nastreeft en erin gelooft dat de medewerkers de succesfactoren zijn in het behalen van dat doel.

Als organisatie beschik je immers over veel in-house kennis, maar dikwijls wordt hier niet actief op ingezet. Dat brengt een grote kost met zich mee! Want: hoe kan je als organisatie klanttevredenheid verhogen als medewerkers niet van elkaar weten welke service ieder levert aan elke klant?

De sleutel tot succes? Starten met kennisdeling en dan samen kijken wat beter kan! Als je er als organisatie kan voor zorgen dat mensen kennis delen met elkaar en hierover verder gaan nadenken (samen), gaan ze efficiënter werken, klantvriendelijker werken, meer verantwoordelijkheid nemen, en innovatiever zijn.

In elke service, bij elk product dat je aan de klant levert blijven mensen heel veel meerwaarde bieden. Het is dan ook ongebruikelijk dat bedrijfsleiders niet vaker leer- en ontwikkelprojecten op de agenda zetten.

HRD

Verander je mindset, dan verandert alles!

Inzetten op het delen van de kennis waarover je medewerkers reeds beschikken vormt de sleutel tot succes. Elk project, elke nieuwe situatie is een verandering voor mensen. In grote veranderingstrajecten adviseer ik vaak om in eerste fase te starten met informeren van mensen en pas later te trainen op zaken die echt nodig zijn.

Hoe kan je als KMO je mindset op leren en opleiden veranderen? Door bewust een strategisch opleidingsplan op te zetten en breder te kijken dan enkel de optie van ‘klassikale opleidingen’. Wanneer er gekeken wordt naar alternatieve vormen van leren en ideeën aangereikt worden op vlak van opleiden, leren en kennisdeling, zien we een cultuurverandering op gang komen. Er vindt namelijk veel vaker constructieve open communicatie tussen medewerkers onderling. Dit alles met als doel om te leren en te verbeteren, zowel als individu als organisatie.

De Opleidingscoach: uw partner in opleiding en leren  

We bekijken samen met u waar u naartoe wil als organisatie (groei, omzet verhoging, marktaandeel, klantgerichtheid verhogen, …). Daarnaast bespreken we samen met u de mogelijkheden en ondersteunen we u bij de opmaak van opleidingsplan(nen) om uw doelstellingen te realiseren.

Wilt u als vormingscoördinator uw rol professioneler invullen door meer kennis van de opleidingsmarkt te hebben? Schrijf je dan in voor de “Opleiding tot vormingscoördinator” op 05/06/18 te Brussel, via: info@opleidingscoach.be

Optimaal en kostenbewust opleiden, daar gaan wij voor!

Kom kennismaken met De Opleidingscoach op de #ABE18 Beurs op 09/03/18.

#ABE18

Advertenties

Welke learning tools zet u in voor agile learning?

De Opleidingscoach was dit jaar weer aanwezig op de TOP 100 Tools for Learning van Stimulearning. Wil je meer weten over hoe we door learning tools kunnen inspelen op snelle veranderingen binnen onze VUCA-wereld? Of op welke manier je als L&D professional of trainer kan inzetten op verschillende learning tools voor “agile learning”?  Continue reading “Welke learning tools zet u in voor agile learning?”

De Opleidingscoach zet in op tevreden medewerkers!

En hoe we dat doen?! Door in gesprek te gaan met medewerkers en hun leidinggevenden, door te luisteren naar hun behoeften en door samen na te denken over wat beter kan en hoe dit concreet kan aangepakt kan worden. Mensen aandacht geven en empoweren zorgt voor een verhoogde motivatie en een verhoogd engagement. Dit draagt dan ook bij tot het geluk en de tevredenheid van werknemers, wat leidt tot betere prestaties.

Bij De Opleidingscoach zijn we steeds bezig met de algemene ontwikkeling van mensen in organisaties. Onlangs kregen we de opdracht om voor Prosource NV een werknemerstevredenheid onderzoek uit te voeren. Met vol enthousiasme namen we de opdracht aan: we bevroegen de medewerkers over allerlei topics zoals persoonlijke ontwikkeling, betrokkenheid, communicatie en dergelijke meer. Op 22 september stonden we klaar om onze resultaten te presenteren in Durbuy op het teambuilding weekend van Prosource!

Na een algemene toelichting van het tevredenheidsonderzoek, was het tijd voor de actieve aanpak! We daagden het team uit om mee na te denken over de optimalisatie van enkele topics. Samen trachtten we om Prosource naar nog een niveau hoger te tillen. Dit deden we aan de hand van een ‘World Café’: Tijdens dit creatief proces wordt het mogelijk gemaakt om telkens in kleine groepjes te brainstormen over een topic zoals bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling. Dit gebeurt in een veilige, eerder informele sfeer. Het duurde niet lang of er ontwikkelden zich innovatieve ideeën binnen de groepjes. Bovendien bouwden de verschillende groepjes verder op elkaars ideeën door middel van het doorschuifsysteem. De workshop eindigde met enkele sterke actieplannen naar de toekomst toe. Hiermee toonden we aan dat 1 + 1 wel degelijk 3 kan zijn: Mensen die samenwerken kunnen meer verwezenlijken dan individuen. Dit draagt bij tot hun algemene ontwikkeling. En dat is waar het bij De Opleidingscoach om draait!

http://www.opleidingscoach.be

Terugblik op de masterclass met Bob Mosher

We waren afgelopen dinsdag van de partij bij een exclusieve masterclass georganiseerd door VOV. Internationale spreker van dienst was de bekende Bob Mosher, Learning Evangelist en Strategist. Met veel enthousiasme sprak hij over het belang van performance support binnen L&D.

Mosher introduceerde de agile 5 moments of need methodologie en besprak concrete tips om werkplekleren via performance support te stimuleren.

bob mosher

Enkele learnings:

 • De 5 leermomenten bij mensen zijn:
  • Iets leren voor de eerste keer – New
  • Meer leren over iets – More
  • Het geleerde toepassen in de praktijk – Apply
  • Als er iets fout loopt of er doen zich problemen voor – Solve
  • Wanneer er iets verandert – Change
 • Doen we aan blended learning of blended training? Veel organisaties maken gebruik van klassikale trainingen in combinatie met e-learning of coaching. Volgens Mosher gaat het verder dan dat en spreken we pas over Blended learning als we de 5 moments of need kunnen coveren.
 • “Search is the absence of good design”. Er moet meer en meer ingezet worden op on demand en just-in-time learning. Belangrijk hierbij is dat we snel en nét genoeg informatie krijgen aangeboden: het principe van 2 clicks & 10 seconds
 • Wat bied je in klassikale trainingen aan en wat louter via performance support? Maak gebruik van Critical Skill Analysis, om zo een ideaal leertraject uit te stippelen. Taken die een grote impact hebben, worden best eerst aangeleerd in klassikale sessies. Verschuif hierbij de focus naar self-directed learning en laat medewerkers ook in de fout gaan. Op die manier krijgen ze voldoende moed en vertrouwen om het geleerde ook toe te passen in real life.
 • Laat klassikale trainingen zo dicht mogelijk aanleunen bij de realiteit en dagdagelijkse activiteiten van medewerkers. Maak gebruik van de tools en middelen die je nadien als performance support beschikbaar stelt (in plaats van presentaties en syllabi). Learners zullen deze namelijk amper nog gebruiken nadien. Integreer performance support dus ook in je klassikale sessies!

 

 “A ship in a harbor is safe… but that’s not what ships were built for”

 

Is mijn organisatie klaar voor nieuwe leervormen?

Als L&D-professional wil je graag mee met de nieuwe trends en laatste nieuwigheden. Alleen is de vraag of jouw doelpubliek daar open voor staat?

Wat zijn nieuwe leervormen?
Bij nieuwe leervormen denken we vandaag aan webinars, webcasts, podcasts, MOOC’s, maar ook aan virtual reality en het inzetten van games. Kent u de verschillen?
 • e-learning: een leersituatie (formeel en informeel) met behulp van informatie- en communicatietechnologie (in het bijzonder internettechnologie).
 • webinar: (of online seminar) is een lezing, workshop, college of presentatie dat plaatsvindt via het internet.Deelnemers kunnen het seminar rechtstreeks op hun eigen computer volgen en de spreker(s) zien en/of horen. Via een webinar kan men veel mensen op diverse plaatsen bereiken zonder dat men zich hoeft te verplaatsen. Tijdens webinars is er interactie met de deelnemers. Verschillende aanbieders stellen webinars achteraf beschikbaar via “video-on-demand”-pagina’s.
 • webcast: een webinar dat niet live te volgen is en waarbij in principe geen online interactie is. Bij een webcast kan er wel fysiek publiek aanwezig zijn bij de opname.
 • podcast: een audio-uitzending waarbij het geluidsbestand op aanvraag wordt aangeboden – wordt o.a. gebruikt voor het leren van een taal.
 • MOOC: of Massive Open Online Course, is een cursus die gratis online wordt gegeven waar iedereen aan deel kan nemen.
 • COOC: is een MOOC die specifiek voor 1 bedrijf wordt ter gemaakt en ter beschikking gesteld. De eerste ‘C’ staat voor Company Specific.
 • virtual reality (VR): is een virtuele omgeving die met computers wordt gegenereerd en via een speciale VR-bril of headset te bekijken is. De gebruiker ziet en hoort een levensechte ervaring die vaak interactief is.
 • augmented reality (AR): is een technologie die de realiteit en de virtuele wereld met elkaar verbindt. In het Nederlands betekent ‘augmented reality‘ letterlijk: verrijkte werkelijkheid. Het is dus een mix van de realiteit met een virtuele toevoeging of verrijking. In de praktijk komt het erop neer dat er extra digitale content wordt toegevoegd aan uw gezichtsveld.
 • gamification: Game-elementen zoals punten, status, competitie en leaderboards worden bij (online) cursussen en opleidingen toegepast om het gedrag van de gebruiker te beïnvloeden.
 • games: Voor bepaalde onderdelen van een opleiding kan een spel worden ingezet, om een ander inzicht in het thema te krijgen.
Hoe nieuwe leervormen integreren?
Net zoals bij de opmaak van een eerder klassieke classroom-training, is het belangrijk om in het ontwerp van je traject rekening te houden met de doelstelling, de doelgroep en de leerstijlen.
Door gebruik te maken van nieuwe leervormen, kan je meer dynamiek in je traject inbouwen en spreek je meer verschillende leerstijlen aan.
Ook voor de nieuwe leervormen geldt dat één vorm niet iedereen zal aanspreken. Spring dus niet hals-over-kop in een immens e-learning-traject. Bekijk waar een nieuwe leervorm een meerwaarde kan bieden aan het traject en verwerk deze stap-voor-stap.
Welke meerwaarde kunnen nieuwe leervormen bieden?
Met de technieken en toestellen van vandaag kan je met (gratis) eenvoudige programma’s al snel een professioneel uitziende leervideo samenstellen, een quiz opmaken, een webinar opnemen, etc. Het behoeft dus geen grote investering als je dat niet zou willen.
Door de nieuwe leervormen te gebruiken, zorg je er ook voor dat (in tegenstelling tot een klassikale bijeenkomst) iedereen kan leren óp de werkplek (of ergens anders), op het moment dat hij/zij dat wil en de inhoud is ook onmiddellijk terug te vinden (“just-in-time”-learning).
Afhankelijk van de doelstelling van het traject kan je de nieuwe leervormen inschakelen om bijvoorbeeld kennis te testen of om bijvoorbeeld interactie te creëren met anderen.
Hoe weet ik of dit bij mijn doelpubliek zal aanslaan?
Vertrek altijd van een concreet vraagstuk en bepaal duidelijk wat de te behalen doelstelling is op het einde van het traject. Werk ‘blended’ en combineer een klassikale opleiding met nieuwe leervormen die kort worden aangeboden.
De boodschap hier is om te doen! En uiteraard te evalueren en bij te stellen indien nodig.
Wat zijn de uitdagingen?
Bij de start van het traject wordt er best ook overlegd met de leidinggevenden wat de impact zal zijn op de agenda van de medewerker. Het is niet omdat het aantal uren in het klaslokaal worden afgebouwd, dat de lerende geen werktijd kan/mag inzetten voor het bekijken van webinars of het doorlopen van een e-learning.
Online leren of videoleren verloopt anders dan leren in een klaslokaal. Bij de opmaak van de inhoud dient dan ook rekening gehouden te worden met de opbouw, dynamiek en didactische aanpak.
Benieuwd naar meer en wil u er zelf mee aan de slag?
De Opleidingscoach organiseert enkele opleidingen die u alvast een heel eind verder helpen in het gebruik van een aantal nieuwe leervormen: (Docent/Expert trainer: Sandra De Milliano)

De Opleidingscoach blikt terug…

En ook vooruit… Doet u mee?

In 2016 werkten we onze visie rond leren duidelijker uit en kwamen tot een eigen ROK- en ROL-model, waarin zowel aandacht is voor het leren en ontwikkelen als voor kennismanagement. Bij het opmaken van ons opleidingsaanbod of een opleidingsplan houden we rekening met de manier waarop mensen leren, ROK (Return On Learning) en hoe we efficiënt met kennis kunnen omgaan (Return On Knowledge).  Vanuit De Opleidingscoach geloven wij in een samenhangend geheel.

2016 was ook het jaar waarin we u introduceerden in het maken van leervideo’s en hoe blended learning een meerwaarde kan zijn voor uw bedrijf. Sandra De Milliano, digital innovator en ervaren blended learning expert, toonde ons hoe leervideo’s te maken met IMPACT. Een leerrijke samenwerking die we ook in 2017 zullen verderzetten. Kom zeker alvast eens een kijkje nemen tijdens één van onze open opleidingen “Meer leer-impact met video“.

De Opleidingscoach trekt de kaart van de positieve psychologie

Leen en Els waren dit jaar aanwezig op het Congres van de Positieve Psychologie en leerden hoe positieve psychologie nog beter in praktijk kan worden gebracht. Vanuit wat we leerden, maakten we de vertaalslag naar onze workshop veerkracht, die we in 2016 zowel in open aanbod als  in in-company organiseerden.

In 2017 gaan we nog een stap verder met de positieve psychologie en starten we met het HEPPI-programma. Een traject dat inzet op de talenten van medewerkers en het samenwerken in teams, met organisatiedoelstellingen als achterliggende richtgever. Het programma omvat (talent)gesprekken en workshops rond inzichten in eigen talenten, teamwerk, communicatie in team en veerkracht. Het HEPPI-programma wordt steeds op maat van uw behoeften verder ontwikkeld. Kom je graag eens proeven van onze aanpak binnen dit programma? Kom dan gratis deelnemen op 9 maart.

Uw allround L&D-partner, ook in 2017

Met de opleidingen “INSPIRE: Kennismanagement“, “Meer leer-impact met leervideo“, “Opleiding tot vormingscoördinator” en “Aan de slag als L&D-professional” ontwikkelde de Opleidingscoach in 2016 een specifiek opleidingsaanbod voor L&D-professionals. Naast deze open opleidingen, bieden we L&D-professionals een totaalpakket aan met de opleidingen op maat, advies en projectwerk. Voor dit projectwerk zullen in 2017 de focus leggen op change-trajecten, talentmanagement en de ontwikkeling van blended learning trajecten.

De Opleidingscoach biedt in het nieuwe jaar opleidingen en trajecten aan met gelicentiëerde trainers voor zowel LIFO® als Insights®, met als doel u te ondersteunen bij het inzetten op communicatie binnen teams, maar ook in klantencontact of algemene interpersoonlijke communicatie.

Wat 2016 ons gebracht en geleerd heeft, zetten wij vol enthousiasme verder in 2017. Een boeiend jaar gaat voor ons van start. Hopelijk mogen we u verwelkomen bij één van onze projecten.

Uw rol als manager binnen kennismanagement: enkele tips

kennisdeling

Kennismanagement heeft meer dan alleen maar te maken met het borgen van kennis in een IT-systeem (een systeem dat op zich vaak een stille dood sterft).

Kennismanagement is het voortdurend verbeteren van (onderdelen van) de kenniscyclus: het doorlopend ontwikkelen, delen en benutten van kennis.

Als manager is er voor u uiteraard ook een belangrijke rol weggelegd. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe zorgt u er immers voor dat u uw medewerkers zo ver krijgt dat ze bewust en efficiënt omgaan met kennis?

Enkele tips:

1. Maak van kennismanagement een strategisch gegeven

Kennis is één van de belangrijkste grondstoffen om een organisatie te laten bestaan en verder te laten groeien. Het is daarom van belang om ook dit thema te integreren in de managementprocessen. Het gaat niet op om ervan uit te gaan dat kennismanagement ‘bij de kennismanager zit’. Net zoals de verantwoordelijkheid voor het begeleiden en ontwikkelen van medewerkers ook niet (enkel) bij de dienst Opleiding & Ontwikkeling zit.

2. Kennismanagement heeft te maken met managen

Het voorzien van tools en middelen zoals IT-systemen, lunchoverlegmomenten, coffee corners,…etc. zijn enkel maatregelen die losstaand van elkaar georganiseerd worden. Het is van belang om als manager te sturen op kennis. Op basis van de organisatiedoelstellingen en de lacunes in uw team op vlak van kennis, om die doelstellingen te kunnen nastreven, gaat u richting geven aan de manier waarop er met welke kennis wordt omgegaan.

3. Geef uw medewerkers inzicht in hun leerstijl

Door inzicht te krijgen in de manier waarop medewerkers leren, kunnen ze ook inzicht krijgen in welke manier zij informatie en kennis liefst delen. Hierdoor wordt het ook eenvoudiger om de tools en middelen die hiervoor gebruikt dienen te worden, af te stemmen op de leervoorkeuren van de medewerkers.

4. Geef het voorbeeld

‘Walk your talk’, behoeft geen uitgebreide toelichting. Kennismanagement is iets dat in de gehele organisatie dient te leven, ook op managementniveau.

We kunnen de lijst van tips nog verder aanvullen en we doen dat graag tijdens onze inspiratiesessie rond kennismanagement op 19 januari 2017.

Bent u ook geïnteresseerd om verder aan de slag te gaan met kennismanagement? Of wil u uitzoeken of kennismanagement een meerwaarde kan bieden voor uw organisatie en/of project?

Aarzel dan zeker niet om in te schrijven.

Opleidingsoverzicht januari-maart 2017

 foto-opleidingsoverzicht

Thema Data Locatie
INSPIRE: Kennismanagement 19 januari Mechelen
Zo maak je een video met Camtasia 24 januari Mechelen
Aan de slag met je talent (avond) 16 februari Zoersel
Meer leer-impact met video 21 februari Mechelen
Werken aan veerkracht 23 februari Mechelen
Opleiding tot vormingscoördinator 7 maart Zoersel
Aan de slag als L&D-professional 16 en 23 maart & 20 april Zoersel
Gesprekken voeren/presenteren met impact 16 maart Gent
WebinarProducer 21 maart Mechelen

 

Info & inschrijvingen via

info@opleidingscoach.be

www.opleidingscoach.be.

Vroegboekkorting tot 20/12/2016!

Veerkracht als medicijn tegen werkstress

chronische-stress
Uit een onderzoek van SD Worx (2015) blijkt dat bijna 30% van de Belgen regelmatig last heeft van stress van een onaanvaardbaar niveau.

 • 28,2% ervaart regelmatig stress van een onaanvaardbaar niveau
 • 15,4% is meer dan dertig werkdagen afwezig als gevolg van langdurige stress
 • Werkomstandigheden hebben de zwaarste impact op stress
 • Weinig uitdagende jobs bezorgen werknemers meer stress
De werkomstandigheden blijken hierbij de grootste invloed te hebben.  Algemeen is de stressbeleving de voorbije zes jaar amper gewijzigd, maar de mentale belasting die werknemers ondervinden neemt wel elk jaar toe. Langdurige stress heeft echter meer langtermijnverzuim tot gevolg.
In het kader van de Week van de werkstress zetten we bij De Opleidingscoach graag nog eens het Inzetten op veerkracht in de kijker. Door de positieve kaart te trekken en niet te werken aan het verminderen van veerkracht, geloven wij in het verhogen van de persoonlijke veerkracht.
Mensen met een goede fysieke en mentale veerkracht kunnen zich weerbaarder opstellen tegen stress en burn-out. Veerkracht is bovendien aan te leren: mensen kunnen hun brein versterken en de eigen veerkracht verhogen. Belangrijke elementen die ons hierbij helpen zijn: zelfcontrole, bewuster omgaan met je bewustzijn, een optimistische ingesteldheid en een sterke focus.
Lees hier meer over onze workshops ‘Veerkracht’.

DEEL 4 – Blended Learning: 3 tips van Sandra om aan de slag te gaan met video

Hoe starten met Blended Learning? De Opleidingscoach interviewde Sandra De Milliano, digital innovator en ervaren blended learning expert. Lees hier het laatste deel van het interview met concrete tips van Sandra om aan de slag te gaan met video.

Reserveer alvast 29  november. Dan organiseert De Opleidingscoach, samen met Sandra De Milliano, de ééndaagse opleiding  Selfiedeo, meer leer-impact met video.

selfie

Tot slot: welke 3 tips heeft u als expert nog voor HRD professionals die aan de slag willen met video?

Tip 1: Doe het niet alleen. Ik hoor vaak dat het toch allemaal wat meer tijd vraagt dan men denkt.  Zeker in het begin is het nog  zoeken en experimenteren. Veel mensen geven dan op of blijven uitstellen en het komt er niet meer van.  Ook al kan je perfect een video opnemen helemaal alleen, het blijft leuker en gemakkelijker om het samen te doen. Zeker in het begin gaat dit motiverend werken.  Ik zou het fantastisch vinden als er in elke provincie een groep van mensen zou zijn die regelmatig samenkomen om elkaar te helpen met het maken van leervideo’s.  Dat zijn initiatieven die ik heel graag wil ondersteunen. Op dit moment ben ik dit aan het opstarten  in Mechelen, bij de studio’s van WebinarSolutions,  onder de naam SelfiedeoCafé.  In de ideale wereld van HRD.tv bouwen we zo aan een netwerk van content creatoren en gelegenheidsreporters  die inspiraties en kennis delen vanop lokale HRD events en activiteiten.

Tip 2: Investeer eerst in skills, daarna in de camera en accessoires. Ik zie vaak trainers met dure semi-professionele toestellen en professionele lenzen die slechtere video’s maken dan mijn dochter van 6 met de ipad. Videomaken heeft regels.  De basis om een professioneel uitziende video te maken kan je op 1 dag leren. Tijdens onze Selfiedeo-training maak je een script, leer je laagdrempelig een professioneel uitziende video opnemen met je mobile of consumer camera en ga je je video afwerken en online publiceren. Video maken is echt niet moeilijk als je weet waar je op moet letten. Met enige oefening gaat het ook snel. Op 1 uur tijd kan je een video maken.

Tip 3: Leer van anderen. Gebruik als HRD professional ook zelf video om te leren en bij te blijven. Wil je starten met Blended Learning kijk naar de opname van de  ‘Start-to-Blend’ webcast op HRD.tv.  1 keer registreren volstaat om alle gratis video’s, webinars en webcasts te bekijken.  Meer informatie over het HRD.tv platform vind je op www.HRD.tv

Bedankt om je kennis met ons te delen Sandra!

Interesse om bij Sandra de training Selfiedeo te volgen? Klik hier voor meer info.

 

De Opleidingscoach gaat regelmatig partnerships/samenwerkingen aan met specialisten binnen het L&D-domein. Heb je zelf nog vragen rond een thema? Of weet je niet bij wie je terecht kan? Aarzel niet om ons de vraag door te spelen via een reactie of een persoonlijk bericht op info@opleidingscoach.be. Wij helpen je met veel plezier verder!