De rol van de kennismanager

Kennismanager
Hebt u binnen uw organisatie een kennismanager? Of wie is de verantwoordelijke voor kennisbeheer? In België is het een vrij nieuwe functie, maar in Nederland komt ze alsmaar meer en meer voor. Men kan er zelfs een universitaire master behalen in informatie -en kennismanagement.

U vraag zicht wellicht af welke rollen en taken een kennismanager nu specifiek heeft? We lichten er kort enkele toe.

Een kennismanager is verantwoordelijk voor het waarborgen van kennismanagement binnen een organisatie. Kennis over klanten, processen, producten en procedures worden met andere woorden door de kennismanager bij elkaar gebracht. Daarnaast beheert een kennismanager de processen uit de kennismanagement waardeketen: kennisontwikkeling en inventarisatie, kennisdeling, kennistoepassing, … De kennismanager ontwikkelt daarvoor een beleid dat hij eveneens coördineert. Hij/zij maakt afspraken met de diverse afdelingen rond kennisbeheer en geeft advies in het optimaliseren ervan.

Daarnaast implementeert de kennismanager processen ten einde het individueel en collectief leren te faciliteren en te stimuleren. Een belangrijke taak daarbij is het sensibiliseren van medewerkers rond het belang van kennisdeling en -beheer. Tot slot coördineert de kennismanager initiatieven die zorgen voor een ‘kennisvriendelijke organisatie’ en de ontmoediging van een ‘kennis=macht’ cultuur.

Meer info leest u hier!

 

Advertenties

6 argumenten om aan kennismanagement te doen

Kennismanagement CDoet u aan kennisbeheer binnen uw organisatie? Of wilt u ermee aan de slag gaan? Kennismanagement en -borging wordt alsmaar belangrijker. Hieronder leest u waarom.

  1. We leven in een constant veranderende omgeving. Kennis die gisteren up to date was is dat vandaag niet meer… Het goed beheren van kennis maakt het updaten en delen van nieuwe kennis een pak eenvoudiger.
  2. We krijgen meer en meer te maken met big data: de hoeveelheid aan data neemt toe, de snelheid waarmee data binnenkomen en/of worden opgevraagd stijgt én de diversiteit aan data groeit. Dat maakt dat we sneller moeten handelen met minder gestructureerde data. Een goed beheer is daarom onontbeerlijk.
  3. Kennis binnen een organisatie situeert zich overal, niet enkel bij het management. Het demand and control model van vroeger werkt immers niet meer. We hebben te maken met kennisintensieve organisaties waarbij elke werknemer (een deel van) de kennis bezit.
  4. We verwachten een grote uitstroom van de babyboomers generatie. De kennis van deze generatie mag binnen een organisatie niet verloren gaan en moet doorgegeven worden aan anderen. Het is daarom belangrijk om een ‘kennis=macht’ cultuur te ontmoedigen en kennisdeling te faciliteren.
  5. Kennismanagement is meer dan het efficiënt inzetten van IT-tools. Kennis beperkt zich namelijk niet enkel tot objectieve gegevens. Meer en meer aandacht gaat uit naar competenties, ervaring en attitudes van het menselijk kapitaal.
  6. Leren, ontwikkelen en levenslang leren worden alsmaar belangrijker. Een intelligente of lerende organisatie heeft meer kans om een competitief voordeel te bereiken/behouden… Op voorwaarde dat er met alle nieuwe kennis iets gedaan wordt! Via kennismanagement beheer je processen als: kennisontwikkeling, kennisdeling en kennistoepassing.

Nog niet overtuigd? Wij onderzoeken welke voordelen kennismanagement binnen uw organisatie kan hebben. Contacteer ons via info@opleidingscoach.be of lees meer op onze website.