Veerkracht – breken of er een stokje voor steken?

Foto bend or break

Onze veerkracht bepaalt hoeveel impact o.a. stress, tegenslagen en schokkende gebeurtenissen hebben op ons leven. Mensen met een hoge veerkracht zullen daarbij minder impact ervaren dan mensen met een lage veerkracht. Het belang van veerkracht is dus zeker niet te onderschatten.

Dat wordt ook aangetoond in wetenschappelijk onderzoek. Michael Portzky geeft in zijn boek ‘Veerkracht – onze natuurlijke weerstand in een leven vol stress’ een samenvatting van die onderzoeksresultaten.

Hieronder sommen we er enkele belangrijke op:

Veerkracht en psychische problemen:
Hoe lager de veerkracht, hoe groter de kans op een psychiatrische episode in het leven en hoe groter de kans op herval.

Boek PortzkyVeerkracht en burn-out:
Als we de symptomen van burn-out afzonderlijk bekijken werden er volgende resultaten gevonden: hoe hoger iemands veerkracht, hoe minder gevoelens van emotionele uitputting en/of depersonalisatie er zullen zijn en hoe competenter iemand zich zal voelen in de uitoefening van zijn/haar job.

Veerkracht en verzuim:
Er is een sterk verband tussen veerkracht en de afwezigheid op het werk. Uit een studie bleek: hoe meer iemand afwezig was geweest, hoe lager de veerkracht van die persoon.

Veerkracht en loopbaan:
Hoe hoger iemands veerkracht, hoe sneller hij/zij durft te veranderen van werk als hij/zij het daar beu is.

Veerkracht en stressbeleving:
Iemand met een hogere veerkracht zal minder impact ondervinden van stressvolle gebeurtenissen.

Neem deel aan onze workshop veerkracht! Schrijf hier in.

Advertenties

Veerkracht: een eigenschap die je kan leren!

Veerkracht

Nog nooit waren zoveel werknemers langdurig ziek, blijkt uit een onderzoek van SD Worx. De overheid wil maatregelen treffen rond het strenger aanpakken van langdurig zieken. Helaas doet dat niets aan het bestrijden en aanpakken van de oorzaak. Zoals Tony Swinnen, onderzoeker bij SD Worx vertelt: “Dat is zoals een pijnstiller na de ziekte en niets doen aan de symptomen”.

Kortom, het werk moet draaglijker gemaakt worden. Volgens het Job-Demand-Control model en het Job-Demand-Resources model spelen taakeisen, regelmogelijkheden en sociale steun een belangrijke rol in het al dan niet ontstaan van werkstress bij medewerkers. Het is aan te raden aan organisaties een preventief beleid rond stress en burn-out te voeren zodoende het werk draaglijk en werkbaar te maken voor het eigen personeel.

Helaas hebben we hier als werknemer niet altijd grip op. Wat we wel kunnen doen is onze eigen veerkracht verhogen om weerbaarder te worden tegen stress. Vergelijk veerkracht letterlijk met een ijzeren veer: je kan deze uitrekken tot een bepaald niveau, trek je harder dan gaat de veer stuk en komt deze niet meer in zijn oorspronkelijke vorm terecht.

Veer

Veerkracht is niet zozeer een persoonlijkheidstrek, het is werkelijk een eigenschap die je kan aanleren. Hieronder alvast drie tips en bemerkingen voor meer veerkracht:

  • Authenticiteit is een belangrijke hulpbron voor veerkracht
  • Investeer in een goed sociaal netwerk
  • Omega 3 zorgt voor een daling van stress

Toegegeven: veel tips zijn vrij eenvoudig en vereisen geen al te grote aanpassingen in ons leven. Toch slagen we er nog steeds niet in deze effectief toe te passen…

De Opleidingscoach verzorgt workshops rond stress en veerkracht, waarbij methodieken, tools en input wordt aangereikt die aanzetten tot actie. We doen dat op een ludieke, maar pragmatische en doeltreffende manier. Stap voor stap en beetje bij beetje werken we aan onze eigen veerkracht en worden we onze stress te baas.

Bekijk ons open aanbod van stress en veerkracht op onze website. Contacteer ons via info@opleidingscoach.be indien u sessies binnen uw organisaties wenst te organiseren.