Wie zijn de talentencoaches binnen uw organisatie?

Talenten. Ieder van ons heeft er wel enkele. De ene is sterk in analyses, terwijl de andere uitblinkt in het coachen van mensen. Talenten zijn vaardigheden of competenties die anderen erg aan ons waarderen, maar die we zelf eerder vanzelfsprekend vinden. Sterker nog, talenten geven ons energie en maken ons blij!

Jammer genoeg gaat er ook erg veel talent verloren binnen organisaties. Denk maar aan medewerkers die vastgeroest zitten in hun functie, geen energie meer halen uit hun taken of uitvallen met burn-out. Het gevolg op organisatieniveau is niet te onderschatten.

Ilse

Daarom is het belangrijk om talenten te laten werken! Elke organisatie heeft baat bij talentencoaches die medewerkers ondersteunen in de zoektocht en het beter benutten van hun talent.  Onderzoeksresultaten zijn overtuigend: meer tevredenheid en productiviteit, maar ook minder verloop en burn-out.

Inzetten op talenten is kiezen voor een succesvolle burn-out preventie en gedrevenheid bij medewerkers.Daarom is het belangrijk om één of meerdere Talentencoaches aan te duiden binnen jouw organisatie,die op een gepaste manier talenteninterviews kunnen afnemen”

In samenwerking met talentencoach Ilse Gauthier organiseert De Opleidingscoach twee talentenworkshops. We zoomen dieper in op wat talenten zijn en hoe je deze beter kan ontdekken via talenteninterviews. Wenst u als leidinggevende, HR verantwoordelijke of coach aan de slag te gaan als talentencoach? Maar weet je niet goed hoe ermee te starten? Dan zijn onze workshops iets voor u!

 • Laat je talenten werken – 24/10 (meer info en inschrijven: klik hier)
 • Talenteninterviews afnemen – 07/11 (meer info en inschrijven: klik hier)

De Opleidingscoach interviewde ook Ilse Gauthier over haar rol als talentencoach. Bekijk via deze link het volledige interview.

Advertenties

Aan de slag met multimedia leren

Heeft u al gehoord van de Cognitieve Multimedia theorie van Mayer? Het loont de moeite deze theorie te verkennen wanneer u aan de slag gaat met multimedia learning (bv. e-learning) binnen de organisatie. De theorie bevat namelijk tal van tips voor de aanmaak van didactisch multimedia materiaal.

Een woordje uitleg

Volgens de Cognitieve Multimedia Theorie moet bij het aanbieden van informatie rekening gehouden worden met volgende assumpties:

 1. Dual channel assumptie: die stelt dat wij informatie verwerken via 2 kanalen (auditief/verbaal en visueel/pictiorieel). Beide kanalen treden in interactie tijdens het verwerven van informatie.
 2. Limited capacity assumptie: die stelt dat wij slechts een beperkte hoeveelheid informatie in ons werkgeheugen kunnen vasthouden.
 3. Active processing assumptie: die stelt dat we de neiging hebben om spontaan en actief informatie te verwerken, waarbij we ons bij het selecteren en verwerken van nieuwe informatie baseren op eerdere ervaringen.

Te veel aan informatie (via één van de kanalen) leidt tot cognitieve overload. Bij het ontwikkelen van digitaal leermateriaal is het belangrijk om die overload tot een minimum te beperken. Onderstaande ontwerpprincipes helpen om cognitieve overload te voorkomen en houden rekening met de 3 assumpties uit de Cognitieve Multimedia Theorie.

7 Ontwerpprincipes

1.       Multimediaprincipe Je leert beter van tekst en beeld dan van tekst alleen.
2.       Ruimtelijke nabijheid Je leert beter wanneer tekst en beeld dicht bij elkaar staan.
3.       Tijdelijke nabijheid Je leert beter wanneer tekst en beeld tegelijkertijd en niet achtereenvolgens worden aangeboden.
4.       Coherentieprincipe Je leert beter wanneer extra, overbodig materiaal is vermeden – Vermijd overbodige info.
5.       Modaliteitsprincipe Je leert beter van een beeld/animatie met audio, dan van een beeld/animatie met afgebeelde tekst
6.       Redundantieprincipe Je leert beter van een beeld/animatie met audio, dan van een beeld/animatie met én audio én afgebeelde tekst. M.a.w. : het is beter om de tekst die je toch uitspreekt niet af te beelden op het scherm.
7.       Principe van individuele verschillen Mensen met veel voorkennis of een goed ontwikkeld ruimtelijk inzicht, kunnen multimediale tekortkomingen in digitaal leermateriaal makkelijker compenseren. Echter, dit is sterk individu-afhankelijk.

Op zoek naar een sparringpartner voor de implementatie van multimedia leren? Contacteer ons voor vrijblijvend meer info (info@opleidingscoach.be)

 

 

ROK & ROL

Ons ROK&ROL model: visie op leren & ontwikkelen

ROK&ROL_zonder titel

ROL – Return on learning

Mensen verschillen van elkaar in de manier waarop ze leren. Leren is op te vatten als een proces dat via bewustwording en fasen in bekwaamheid uiteindelijk leidt tot gedragsverandering. Wij geloven er daarom sterk in dat kennis enkel kan verworven en behouden worden d.m.v. meerdere leerinitiatieven. Een klassikale opleiding kan één van deze initiatieven zijn, maar dat is niet voldoende om de geleerde vaardigheden/kennis te verankeren binnen de eigen job of organisatie.

De Opleidingscoach geeft advies op vlak van opleiding en opleidingsplannen, waarbij we rekening houden met:

 • hoe mensen en verschillende doelgroepen leren
 • we doen een grondige behoefteanalyse op vlak van leernoden
 • we formuleren duidelijke en afgebakende leerdoelstellingen
 • we houden rekening met het algemeen beleid van de organisatie (missie, visie, doelen, strategie, waarden, kritische competenties, …)
 • we zetten in op de juiste en nieuwe manieren van leren (blended learning, coaching & persoonlijke ontwikkeling, werkplekleren, interactieve werkvormen, …)
 • we maken gebruik van de juiste instrumenten/tools en leervormen met als doel de verhoging van het leerrendement en bevordering van de transfer

ROK – Return on knowledge

Bovendien hebben we in onze kenniseconomie te maken met een overvloed aan kennis en informatie. Het is als organisatie belangrijk om de eigen kennis goed te beheren en in te zetten op de juiste manier op het juiste moment. Dat kan bv. door een effectief kennisbeheer en een efficiënte kennisflow en -deling.

Vanuit De Opleidingscoach geven we advies en mee vorm aan:

 • visie op en beleid rond kennismanagement en kennisdeling
 • optimaliseren van de informatiehuishouding
 • faciliteren en stimuleren van sociaal leren
 • de inrichting van een kennisvriendelijke (en lerende) organisatie

Stimuleren, faciliteren, evalueren en optimaliseren

Om tot een verhoogd leereffect en een geïntegreerd L&D-beleid te komen, is het steeds belangrijk om te leren stimuleren, faciliteren, evalueren en optimaliseren. De Opleidingscoach kan uw sparringpartner daarbij zijn.

Bekijk hier het ROK & ROL filmpje!